8590e2ce88951fe62d626537d7edbf1c8b68c0c3_1600x1200

چگونه می‌توانیم چیزی را که منجر به کارکردن یک سیستم آموزشی می شود را، ارزیابی کنیم؟ آندرس اشلایکر توجه ما را به یک پایش انجام شده توسط PISA، یک ارزیابی بین المللی که کشورها را بر اساس یکدیگر رتبه بندی می‌کند، جلب می‌کند و سپس از همان اطلاعات برای کمک به مدارس برای پیشرفت کردن استفاده می‌کند. ببینید تا بفهمید کشور شما کجا قرار گرفته است، و در یابید که عامل یگانه‌ای که باعث می‌شود برخی سیستم‌ها از دیگران بهتر عمل کنند، چیست.

مشاهده منبع