photo_2017-05-27_10-38-21

این بار پیشاهنگی ها برای برپایی اردوی ویژه خود به مجتمع آرمان واقع در لواسانات رفتند
بچه ها در این اردو با نحوه درست کردن آتش ، برپایی چادر و زندگی در طبیعت آشنا شده و فعالیت های مختلقی از جمله مسابقه آب بازی ، تپه نوردی ، درست کردن ناهار و میان وعده و … را انجام دادند