تغذیه و نهار

تغذیه عامل بسیار مهمی در رشد ذهنی و جسمی کودکان می باشد
بر این اساس صبحانه و ناهار از مواد اولیه تازه و با کیفیت خانگی در آشپزخانه مدرسه تهیه می شود
تکیه مدرسه بر تغذیه سالم و ارتقا سبک زندگی در این زمینه می باشد
احیاء تغذیه سنتی به جای فست فودها . مصرف سبزیجات تازه به جای مواد کنسروی و استفاده از ظروف استیل به جای ظروف یک بار مصرف و صرف غذا در غذا خوری مدرسه از جمله این برنامه ها است