photo_2017-05-22_09-52-35

جشن آخر سال بچه های پیش دبستان هم برگزار شد.

در این جشن بچه های پیش دبستان به خواندن سرود های فارسی و انگلیسی ، مسابقه لیوان چینی ، اجرای مراسم پرچم پیشاهنگی و نمایش های کوتاه و … پرداختند.
و در آخر با خواندن شعر خداحافظی و تشکر از معلمین و مربیان خود این پایه را ترک کرده و عازم پایه اول شدند.