• گروه زبان پیشاهنگ
    گروه زبان پیشاهنگ

معرفی گروه زبان دبستان پیشاهنگ

عملکرد گروه زبان دبستان پیشاهنگ:
( TTC ) آموزش مربیان مورد قبول مدارس برای تدریس زبان انگلیسی
اجرای سیستم دپارتمانی و اداری زبان انگلیسی با سوپروایزر
(YLE . KET . PET )مشاوره و اجرای سیستم آموزش زبان های کمبریج
اجرای اردوی زبان انگلیسی در داخل و خارج مدرسه
معرفی معلم زبان انگلیسی مورد قبول مدارس
اجرای کلاس های مکالمه سطح مبتدی تا پیشرفته جهت رفع ضرورت ها مانند مسافرت . مهاجرت و ….