50f20fdf4e841d45d6a16658e8167f0ae35e378f_2880x1620

در مدرسه هاربور هنگ کنگ ، سزار هارادا، به نسل بعدی فعالان محیط زیست اختراعات و دانش شهروندی را آموزش می دهد. کلاس درسش را به فضای بزرگ صنعتی منتقل کرده تا در آنجا کودکان با قدرت تخیل بالا بتوانند با چوب، فلز، شیمی، زیست شناسی، و نور شناسی و گاها ابزار قدرتمند به خلق راه حل هایی برای تهدید بپردازند که اقیانوس های جهان با آن مواجه است. در آنجا، وی به القبای درس جهانی می پردازد که والدینش در سن کم به او آموختند. ” میتونی گند بزنی، اما خودت باید بعدش جور تمیز کردنش را بکشی”.

مشاهده