photo_2017-05-10_08-31-34

یکی از بهترین هدایا که مربیان و والدین می توانند به فرزندانشان بدهند ، امکان شادزیستن و شاد بودهن آن هاست. برای شاد بودن ، به ثروت و دارایی فراوانی نیاز نیست بلکه می توان با ساده ترین و پیش پا افتاده ترین وسایل و امکانات نیز کودکان را شاد کردو شادی کودکان موجب تقویت رووحیه ، انگیزه ، عزت نفس و پایداری آنها می شوند. یکی از این روش ها مسابقه آب بازی می باشد که هر ساله با گرم شده هوا در حیاط مدرسه برگزار می گردد.
امسال نیز مثل هر سال یک مسابقه هیجان انگیز را پیش رو داشتیم