آخرین اخبار

رویدادهای اخیر

هنر

اهداف هنر در پیشاهنگ :

 • کمک به تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
 • آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هر یک از رشته‌های هنری
 • توجه به زیبایی‌های طبیعت
 • توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس
 • تمایل به ابزار افکار، علایق و احساسات
 • توانایی در انجام صحیح حرکات
 • توانایی در گفتار
 • توجه به حفظ میراث فرهنگی و احترام به هنرمندان و آثار هنری
 • تمایل به مشارکت در فعالیت‌های هنری گروهی
 • تقویت حس زیباشناس
 • آموزش هنر به کودکان و نوجوانان به منظور پرورش خلاقیت‌ها و کشف استعدادهای هنری آنان و پرورش نخبگان فرهنگ و هنر جامعه طی سالیان تحصیل
 • نقش بسیار مهم در زنده نگاه‌داشتن و باروری ابعاد مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان
 • هنر راهی برای بیان احساسات و اندیشه‌های دانش‌آموزان
 • هنر بهترین وسیله برای تحریک دل کودکان و نوجوانان به منظور ترغیب آنها به سوی «حق» و ایجاد «بصیرت» در آنان.