آخرین اخبار

رویدادهای اخیر

ورزش

تربیت بدنی و اهداف آن در دبستان 

در جامعه ما تربیت بدنی بیشتر بر هدف‌های ارزشمند انسانی تأکید دارد که منظور از آن همان پرورش فکر و جسم در جهت رشد و تکامل ارزشهای انسانی و آموختن رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی است.

از آنجا که معلومات و مهارت‌های مختلف انسان، جنبه اکتسابی دارد، برای به فعلیت درآوردن استعدادهای خود لازم است به آموزش و تمرین بپردازد. بنابراین اهمیت تربیت بدنی و ورزش در آمادگی برای رسیدن به کمال والای انسانی غیرقابل انکار است.

اهداف اصلی تربیت بدنی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 

1-هدف‌های جسمانی:

-تقویت قوای عمومی بدن

-ایجاد هماهنگی بین اعصاب و عضلات 

-ایجاد سرعت و مهارت در واکنش‌های عضلانی 

-ایجاد استقامت در برابر فشارهای جسمی 

-ازدیاد نیروی بدنی

-اصلاح و توان‌بخشی و جبران نقایص بدنی

2-هدف‌های روانی:

-کشف خویشتن از نظر استعدادهای نهفته بدنی – روانی

-تربیت شخصیت و پرورش روحیه همیاری 

-برانگیختن فرد برای تحرک و پیشگیری از خمودگی

-برقراری تعادل روانی و احساس نیرومندی 

3-هدف‌های اجتماعی:

-پرورش حس احترام به قوانین گروهی و اجتماعی

-پرورش توان مدیریت و تصمیم‌گیری 

-پرورش احساس نوعدوستی و جوانمردی

-پرورش نیروی بدنی – روانی مورد نیاز جامعه

-پرورش روحیه ایثار و از خودگذشتگی

-پیشگیری از سرایت بیماری‌ها و برخی از آسیب‌های اجتماعی